Capeira music - מוזיקה קפוארה

מומלץ וכיף להתאמן עם מוזיקה

כמה קישורים מומלצים

:דיסקים מומלצים

מסטרה רפאל - 2015

 מחרוזת הזהב - בג'ונגל של ברזיל

 מובימנטו נובו -  מסטרה פאדורה

בג'ונגל של ברזיל - רמיקס

 מובימנטו נובו -  מסטרה גואשיני